Субҳи ВАТАН

1029151141
Аё субҳ
и Ватан!
Ойинаи испеди нурон
ӣ,
Муно
ҷоти манӣ бо накҳати гулҳои райҳонӣ.
 
Ватан!Суб
ҳат ба хайр!
Ватан! Суб
ҳи сапедат ҷовидон бо хайру шодӣ бод!
Чакомак
ҳои  худро  мекунам бо номи ту эҷод
Ватан! Эй
ҷони ман, эй ҳадяи зебои яздонӣ.
Маро суб
ҳи ту охир мекунад эҳдо,
Дуруди пиру барно
Аз дари
ҳар хонаву
Аз к
ӯчаҳои пур зи ишқу меҳри инсонӣ

 

Садо