МО РОВИЁНИ ВАҲДАТ, ДАР ВАҶҲИ ХОНИ ВАҲДАТ

VAHDAT

Падидаи Ваҳдат

(Дуқофия)


Мо ровиёни Ваҳдат, дар ваҷҳи хони Ваҳдат,
Андар баёни Ваҳдат-- шоҳи ҷаҳони Ваҳдат!

Андар миёни Ваҳдат, суду зиёни Ваҳдат,
Созем аёни Ваҳдат, шарҳу баёни Ваҳдат

Ваҳдат, ки пойбарҷо, ваҳдат, ки дастболо,
Ваҳдат мароми АЛЛОҲ, қудсу каломи ваҳдат.

Ваҳдат зи қаъри қарнҳо, к-аз Одам асту Ҳавво,
Аллоҳ дода бар мо, чун армуғони ваҳдат.

Ваҳдат ризои Аллоҳ в-аз қудрати Таоло,
Ваҳдат зи арши Аъло, медон мақоми ваҳдат!

Раъйи Муҳаммад он ҷост, Арзу Шаҳодат он ҷост,
Ваҷҳи ибодат он ҷост, андар паёми Ваҳдат!

Ваҳдат чу тоат аз мост, хайру саховат аз мост,
Ҳар сура-ш оят аз мост , мехон каломи ваҳдат!

Ваҳдат ,ки сарват аз мост, бас шукри неъмат аз мост,
Ваҳдат чу даъват аз мост, бар муъминони ваҳдат.

Ваҳдат атои Яздон, бар хурду бар кабир он,
Ваҳдат—дуои пирон, бар ҷумлагони ваҳдат.

Бо ӯ барори кор аст, пайғоми рӯзгор аст,
Бар мардуми диёр аст –бар холисони ваҳдат.

Фатҳу кушоиш орад, касро ба созиш орад,
Меҳру навозиш орад, ҳарфу каломиваҳдат.

Ваҳдат ба мо чу даркор, бар мо шафиқу ғамхор,
К-аз ваҳдаташ падидор, шукри чунони ваҳдат!

Ваҳдат—зи дӯст ёрист,ваҳдат на баҳри хорист,
Ваҳдат зи душман орист—созем аёни ваҳдат.

Сардафтари маонист маънои зиндагонист,
З-ҳар маъни дуррфишонист—ҳарфе дар они ваҳдат.

Хушкориҳост—ваҳдат, хушбориҳост—ваҳдат,
Хамкориҳост—ваҳдат, дар ину они ваҳдат.

Ҳамфикриҳост—ваҳдат , ҳамбикриҳост—ваҳдат,
Ҳамзикриҳост—ваҳдат, дар сокинони ваҳдат.

Ҳамбастагист—ваҳдат , ҳамдастагист—ваҳдат,
Хуш зиндагист—ваҳдат, бингар чунони ваҳдат!

Ваҳдат падидаи мост, лафзи ҳамидаи мост,
Нури ду дидаи мост, меҳраш карони вањдат.

Ваҳдат фазолати мост, ваҳдат адолати мост
Ваҳдат асолати мост—Нӯширавони Ваҳдат!

Ваҳдат аёдати мост, ваҳдат шафоати мост,
Ваҳдат саодати мост —мо кошифони ваҳдат.

Ваҳдат қавӣ ба ҳар кор, ваҳдат қавӣ ба ҳар бор,
В-азҳар ҷиҳат хабардор—оинасони ваҳдат.

Пирем ё ҷавонем, дар ваҳдаташ равонем,
Ҳаммаслаки ҷаҳонем, ҳаммаслакони ваҳдат.

Ҳамқисмати ҷаҳонем, ҳамраъйи ҷовидонем,
Мо баҳри бекаронем –мо ҳамсафони ваҳдат.

Ваҳдат чу ёвари мост, бас шодиовари мост,
Сад шукр, дар бари мост, мо шокирони ваҳдат.

Мо доварони ваҳдат, эҳёгарони ваҳдат,
Сулҳоварони ваҳдат, мо сарварони ваҳдат!

Мо ҳамзамони ваҳдат, мо ҳаммакони ваҳдат,
Мо ҳамдамони ваҳдат , андар ҷаҳони ваҳдат.

Мо ҳофизони ваҳдат, мо шоирони ваҳдат,
Мо орифони ваҳдат—мо бекарони ваҳдат!

Мо қаҳрамони ваҳдат, шери жаёни ваҳдат,
Омодагони ваҳдат, дар гирди хони ваҳдат.

Деҳоту шаҳр моем, анҳору баҳр моем,
Бар аҳли даҳр моем --болу парони Ваҳдат.

Ваҳдат чу дастгир аст,ваҳдат чу дилпазир аст,
Ваҳдат ч убенази раст, мо нӯкарони ваҳдат.

Ваҳдат, ки мавсуфи мост, ваҷҳи такаллуфи мост,
Таҳти тасарруфи мост—дилбохтагони ваҳдат!

Ваҳдат чу ғояти мост, ҷаҳди ниҳояти мост,
Ваҳдат риояти мост—фатҳоварони ваҳдат.

Ваҳдат чу беканор аст,ваҳдат чу пойдор аст,
Бо мо чу раҳсипораст, мо ҷовидони ваҳдат!

Ваҳдат чусозгор аст,ваҳдат чукомго раст,
Ваҳдат, ки рӯзгор аст, мо ворисони ваҳдат.

Ваҳдат, ки қисмати мост, ваҳдат,кидаъвати мост,
Бо фатҳу нусрати мост, мо дар амони ваҳдат.

Хуш модари азиз аст, ғамхору ботамиз аст,
Хуш меваи лазиз аст, сад шукри нони ваҳдат!

Шоҳаншаҳи равонист, бошӯҳрату башонист,
К-аз заҳматаш нишонист, сад шукри шони ваҳдат!

Ваҳдат нигоҳи беҳин, ваҳдат адоибеҳин,
Ваҳдат садои беҳин,бар сомеъони ваҳдат.

Ҳаргиз на он хамӯшед,дарғафлаташмабошед,
Дар ваҳдаташ бикӯшед,эйғофилониваҳдат!

Эй ғофилониваҳдат,бошад аёниваҳдат,
Охир замони ваҳдат,дунё аз они ваҳдат!

Эй,он ки ҳӯшу гӯшӣ, то кай хаму хамӯшӣ,
Дар ваҳдатат бикӯшӣ,баргир инони ваҳдат!

Ваҳдат чу рози дилҳост, розу арози дилҳост,
Арзу ниёзи дилҳост, к-андар забони ваҳдат.

Ваҳдат -дуруд и аксар,ваҳдат –суруди дар бар,
Ваҳдат чу ӯди дар бар, дар зеру боми ваҳдат.

Оҳанги обшорон, бо гулшану ҳазорон,
К-аз кӯҳу марғзорон в-андар мақоми ваҳдат.

Оҳанги сарфарозист, ҷонбахшӣ, ҷонгудозист,
Шоёни дилнавозист, з-авҷи мақоми ваҳдат.

Дарёст хирмани зар, дунёст зару зевар,
Ваҳдат зи ҳар ду бартар—дурри гарони ваҳдат!

Ҷонбозиҳо саропо—ҷонбозиҳои дунё,
Нашъунамои дар мо,дар ҷисму ҷони ваҳдат.

Ҳамкорӣ пойдорат, ҳамраъйӣу стуворат,
Ҳамдастӣ созгорат, дар устухони ваҳдат.

Дар лафз мӯътакидист, дар кор дилсафедист,
Дилгармӣ, муттаҳидист,андар равони ваҳдат.

Ваҳдат –шуури волост, шоду сурури дунёст,
Дар дил ғурури дилҳост—шери ғурони ваҳдат.

Ваҳдат на теғ дар бар, не путку гурзу испар,
Дар мо шафиқи яксар—бошандагони ваҳдат.

Ваҳдат ба мо чу давлат,ваҳдат ба мочу сарват,
Ваҳдат ба мо ғанимат—осандагони ваҳдат.

Ваҳдат—хирад чу барсар,ваҳдат—китоби дарбар,
Ваҳдат аниси яксар—созандагони ваҳдат.

Ваҳдат ба мо, ки хоҳар,чун ёру чун бародар,
Ваҳдат шафиқу довар—мо ёварони ваҳдат.

Ободкорӣ дар мост, бунёдкорӣ ин ҷост,
Созандагӣ саропост, дарсохтмони ваҳдат.

Созандагӣ—мақомаш, ҳамраъйӣ—эҳтиромаш,
Якпарчагӣ—маромаш, андар низоми ваҳдат.

Осонҳаллӣ дар мо, з-ҳар мушкилоти дунё,
Дар ҳаммаромӣ инҷо—зӯру тавони ваҳдат.

Хуршед дар бар ин ҷост, тобанда ахтар ин ҷост,
Тобанда бар сари мост, бо меҳри томи ваҳдат.

Гулҳо мудаввари мост, ҳар сӯ муаттари мост,
Олам мунаввари мост, дар бӯстони ваҳдат.

Нашъунамои чандон, бурдбориҳои инсон,
Сарсабзиҳои даврон, з-он гулфишони ваҳдат.

Ваҳдат—ҳуҷастагуфтор, ваҳдат— ҳуҷастакирдор,
К-аз раҳматаш сазовор ,шукри каёни ваҳдат!

Ваҳдат садоқати мост, ваҳдат рафоқати мост,
Ваҳдат салоҳати мост, мо солеҳони ваҳдат!

Ваҳдат чусозиши мост, на-з баҳри коҳиши мост,
Бо майлу хоҳиши мост –мо толибони Ваҳдат.

Ваҳдат чихӯбу волост, бо муттаҳидӣ барпост,
Гар муттаҳидӣ бо мост дар гирди хониВаҳдат.

Ваҳдат раҳи ҳақу рост, ваҳдат дур аз хатарҳост,
Ваҳдат раҳи зафарҳост, мо раҳбарони ваҳдат.

Ваҳдат биҳишти сонист, дар ин ҷаҳони фонист,,
Рушд аст,ӯ,равонист, бар ҷумлагони ваҳдат.

Пайкори шодмонист, сар то сар ӯ равонист,
Ғамхори ҷовидонист, ганҷи ниҳони ваҳдат.

Рушд, ӯ, камоли пайдост, аз заҳматаш ҳувайдост,
В-аз заҳматаш саропост, заҳматнишониваҳдат.

Пайғоми ҷовидонист, саршори меҳрубонист,
Маъвои зиндагонист , шукри низоми Ваҳдат.

Шоҳаншаҳи ҷаҳонист,сар то сар ӯ равонист,
Маънои зиндагонист, маънои томи Ваҳдат.

Бар кӯру кар—ӯ яктост, ваҳдат шафиқи дилҳост,
Ваҳдат ба ҳар яки мост, меҳраш карони Ваҳдат.

Ваҳдат сафои дилҳо, меҳру вафои дунё,
Ваҳдат атои бар мо –бар бандагони ваҳдат,

Ваҳдат бақои дунёст , меҳру вафои дунёст,
Сидқу сафои дунёст ,дар мағзи ҷони Ваҳдат.

Ҳамбастагии барпо, дар ҳаммаромии мо,
Ҳамқалбии мусаффо, дар осмони ваҳдат.

Дунё фароху зебо, роҳатфазои дилҳо,
Хушнудиҳо ҳувайдо, дар остони Ваҳдат.

Бигзор ханда бошад, хубу басанда бошад,
Меҳраш дучанд абошад, дар ошёниВаҳдат!

Хуш зиндагонӣ омад, даври ҷавонӣ омад,
Бас шодмонӣ омад, бар пайравони Ваҳдат.

Ваҳдат—ҳуҷастаафкор, ваҳдат— ҳуҷастаахбор,
Ваҳдат—падидаасрор, зӣ кошифони ваҳдат!

Бо садр к-ӯ падида, бо Ӯ ба хун тапида,
Бар мо,ки даррасида—зӣ армуғони ваҳдат!

Ваҳдат бамо зи Сарвар, чун баргузида раҳбар,
Чун моҳумеҳру ахтар—моҳи тамоми ваҳдат.

Ваҳдат ба даҳр меҳвар,ваҳдат, ки амри Сарвар,
Ваҳдат—нидои кишвар, қудс аст,донӣ ваҳдат.

Ваҳдат–суруди модар, ваҳдат–дуруди аксар,
Ваҳдат, ки аз Паямбар, қудсулсаломи ваҳдат.

Ваҳдат чу сулҳи воло, ваҳдат калиди дилҳо,
Ваҳдат зиСадр бар мо—воломақоми ваҳдат.

Ваҳдат раҳе ба фардо,бо ӯ кушода дарҳо,
Ваҳдат паи зафарҳо–мо ғолибони Ваҳдат!

Мо афсарони ваҳдат, мо қаҳрамони ваҳдат,
Мо хусравони ваҳдат—мо фотеҳони ваҳдат.

Ваҳдат ҳамеша барпост, бар мо қарину барҷост,
Ваҳдат ҳамеша бо мост –мо посбони Ваҳдат!

Бо садри аъзами мо, машҳӯри олами мо,
Пайваста дар ғами мо—мо ҳомиёни ваҳдат.

Мо зодагони ваҳдат, озодагони ваҳдат,
Омодагони ваҳдат, мо хусравони Ваҳдат.

Мо ПЕШВО, ки дорем, арзу сипос орем,
Бо ӯ дар ифтихорем, дар осмони Ваҳдат.

Пешвост бар ҳазорон, хонем- ш аз дилу ҷон:
ЭМОМАЛИИ РАҲМОН—соҳибқирони ваҳдат.

Ваҳдат чунон падида, Аллоҳ офарида,
Амсол-ш кас надида, шоҳи ҷаҳони ваҳдат.

Мо ёварони ваҳдат, эҳёгарони ваҳдат,
Мо доварони ваҳдат, мо раҳбарони ваҳдат.

Ваҳдат дур азхатарҳост ,бо ваҳдату зафарҳост,

Ваҳдат раҳи ҳақу рост, зӣ раҳбарони ваҳдат!

Ваҳдат сафои дилҳо, меҳру вафои дунё,
Авлотарини эҳё, з-эҳёгарони ваҳдат.

Зӣ ёварони ваҳдат, зӣ доварони ваҳдат,
Зӣ раҳбарони ваҳдат—эҳёгарони ваҳдат!

Зӣ он мақоми ваҳдат, зӣ он мароми ваҳдат,
Зӣ он низоми ваҳдат—воломақоми ваҳдат!

Ҷонбахшӣ, ҷонфишонӣ, пирӯзиҳои сонӣ,
Дар ваҳдату амонӣ, з-ҳар гиру мони ваҳдат.

Ному нишони кишвар, ҷону ҷаҳони кишвар,
Тобу тавони кишвар, ҳар ину они ваҳдат.

Заҳматгарои кишвар, роҳатгарои кишвар,
Ваҳдат сароикишвар, давру замони ваҳдат.

Сидқу сафоимиллат, пушту паноҳи миллат,
Ҳамду санои миллат, з-он армуғони ваҳдат!

Ваҳдат—ғизои миллат,роҳатфизои миллат,
Ваҳдат барои миллат—ёрирасони ваҳдат

Ваҳдат чу моли миллат, нони ҳалоли миллат
Ҷоху ҷалоли миллат -- ҷону ҷаҳони Ваҳдат.

Ваҳдат чу шони миллат, ваҳдат нишони миллат
Ному нишони миллат–ному нишони Ваҳдат.

Ваҳдат баёни миллат,рози ниҳони миллат,
Зӯру тавони миллат –зӯру тавони Ваҳдат!

Ҳамкориҳост инҷо, ҳамбориҳост дар мо,
Ҳамдастиҳост эҳё, андар мароми ваҳдат.

Ҳамқисматист номаш, ҳамраъйӣ дар низомаш,
Ҳамбастагӣ мақомаш, андар мақоми ваҳдат.

Ваҳдат, ки ҳосили мост, ҳам обу ҳам гили мост,
Хушнудӣ дар дили мост, зӣ ҷонфишони ваҳдат!

Ваҳдат чу бар камолат, в-аз меҳнати ҳалолат,
Ваҳдат пар асту болат, зӣ парфишони ваҳдат!

Ваҳдат чу навниҳолат, сарсабзу бемалолат,
Бо ӯ ҳуҷастаҳолат, зӣ ҷовидони ваҳдат!

Мо дар амони Пешво, кишвар чунони Пешво,
Миллат ҳамони Пешво, мо—ҷузъу томи ваҳдат!

Бо Ӯ ҳамешагонем, бо Ӯ ҳамеша монем,
Бо шеъру достонем,омодагони ваҳдат.

Омодагони ваҳдат, озодагони ваҳдат,
Хурду калони ваҳдат, дар гирди хони ваҳдат.

Шукри мақоми Ваҳдат ,шукри мароми Ваҳдат,
Ҳар субҳу шоми Ваҳдат, баргӯ саломи Ваҳдат.

Баргир ба номиВаҳдат, моҳи тамоми Ваҳдат,
Хуршедфоми Ваҳдат, бардор ҷоми Ваҳдат!

 

Сармутахассиси шуъбаи сифати таҳсилоти
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино
Суҳайлӣ РасулзодаСадо